placeholder for flash movie

Parkingi, Garaże wielopoziomowe

 • znakowanie poziome (linie, strzałki)
 • numeracja miejsc parkingowych
 • oznaczenie miejsc dla inwalidów itp.
 • znakowanie ostrzegawcze (żółto-czarne) słupów, naroży, schodów, progów
 • oznaczenie miejsc wył±czonych z ruchu, ppoż.
 • malowanie posadzki betonowej

W zależno¶ci od wymaganego okresu gwarancji prace w/w wykonujemy
(pełna kolorystyka RAL):

 • farb± drogow±
 • farb± drogow± zabezpieczon± lakierem bezbarwnym
 • farb± na bazie żywicy akrylowych
 • farb± chemoutwardzaln± "Bascodur"
 • mas± chemoutwardzaln±
 • znaki drogowe wszystkich rodzajów i typów
 • tablice informacyjne
 • specjalne oznaczenia sektorów itp.
 • ograniczni wysoko¶ci, skrajni
 • osłony konstrukcji betonowych, odbojnic
 • osłony bram różnego typu
 • blokady i zapory parkingowe
 • słupki parkingowe
 • lustra drogowe